Webpartner

S partnerským programom Webpartner sa stanete virtuálnym hosterom. Služby poskytujete pod vlastným menom pričom využívate našu infraštruktúru. Hosting od nás získate za veľkoobchodné ceny s priestorom na maržu, za ktorú poskytujete vašim klientom podporu a riešite bežnú agendu.

konfiguracia
Vlastný brand
konfiguracia
Veľkoobchodné ceny
konfiguracia
Whitelabel nástroje
Webpanel, webmail, dbadmin a iné

Základné podmienky

  • Partnerom sa môže stať iba právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ
  • Výška zliav je určená na základe obratu vašich objednávok
  • Pre vašich kientov neexistujeme - podporu a všetku agendu rieši partner. K dispozícii sú whitelabel nástroje, Webglobe - Yegon je iba registrátor domény.

Podrobné informácie o partnerskom programe Webpartner nájdete na webe webpartner.sk.

+421 2 2063 3171
phone
Po - Pia: 8:00 - 19:00
envelope